HISTÒRIA


2011
- Es funda Arttis Consulting, S.L.L. com a consultoria Comercial per externalitzar la gestió comercial.
2011 - Se signen dos importants contractes amb Robert BOSCH / BUDERUS i CLIVET.
2012 - JEREMIAS contracta la prescripció dels seus innovadors sistemes d'evacuació.
2013 - BOSCH-INDUSTRIAL s'incorpora al catàleg de BUDERUS en calderes industrial i cogeneració.
            RDZ contracta els serveis de venda i prescripció, reprenent la venda d'una gran marca a Catalunya.
2014 - Se signa amb SWEGON un dels contractes més importants per Arttis amb la multinacional Sueca.
2015 - ARTTIS CONSULTING deixa pas a ARTTIS Concessionari oficial HVAC el primer concessionari oficial HVAC del món, una vegada més capdavantera en innovació en el canal de vendes i en el servei a enginyeries.